Upphovsrätt

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Upphovsrätt (eller copyright) gäller för all information som publiceras på Internet. Upphovsrätt betyder att man inte får kopiera en annans text, bild, film mm rakt av utan att först ha fått tillstånd till det från upphovsmannen (upphovsmannen för lindefallet.com är Lindefallets Byaråd).

För mer information om Upphovsrätt finns på följande länkar:
Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (http://lagen.nu/)
Upphovsrätt – En introduktion till upphovsrätt (www.webbstjarnan.se)