Projekt

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Lindefallet har under 150 år arbetat med olika projekt som listas här nedan. Är ni intresserad av mer information kring de olika projekten är ni välkommen att kontakta Olle Persson, 0650-801 56.

Aktuella
Lindefallets utvecklingsplan, pdf Lindefallets utvecklingsplan

Några nedslag i historien
1864 – Bölans första skola byggs
1886 – Lärkträd vild Bölans skola (senare Lindegården) planteras
1889 – Lärarbostaden byggs
1897 – Godtemplarhuset, IOGT/NTO byggs
1900 (ca) – Skyttepaviljong och dansbana byggs
1902 – Byns första elektriska ljus installerat på sågen
1913 – Bölans nya skola (skolbyggnaden) byggs, senare Lindegården
1920 – 15 abonnenter anslutna till rikstelefonnätet
1923 – Telefonväxel för Västra Bölan öppnas
1927 – Invigning av Ostkustbanan med järnvägsstationen Långvind, senare Lindefallet
1928 – 562 människor bosatta i Bölan
1928 – Postanstalten öppnas
1936 – Lindefallets Sportklubb (LSK) bildas (skidor, fotboll)
1930-talet – Högloftsstugan byggdes (kallat Jaktslottet)
1938 – Tallmon festplats byggs
1940 (ca) – Invigning av nya riks 13, sedermera E4
1946 – Arbrålyset kom
1952 – Järnvägen elektrifierades
1953 – Hembygdsföreningen bildas
1956 – Linskäkten överlämnades till Hembygdsföreningen
1958 – Bölans scoutkår bildas
1965 – LSK började spela ishockey i seriespel på rinken vid sågen
1966 – Sven-Mats kyrkstall blev Åtjärnsstugan, öppen för allmänheten
1967 (ca) – Flytt av badstranden till norra sidan av Bässesjön
1969 – Skolbyggnaden övertas och byggs om – Lindegården
1969 – Lantbrevbäring införs
1970 – Särskild ungdomsverksamhet i LSK startade
1977 – Vägbelysningen invigdes
1975 – Rinken på Tallmon invigs
1976 – Elljusspåret samt längre skidspår anläggs
1994 – Linde Livs – start av byns egen ägda lanthandel
1995 – Utbyggnad och handikappanpassning av Lindegården
1995 – Britagården testamenterades till Hembygdsföreningen
1998-2000 – Byutvecklingsprojekt Linden
1999 – Motorvägen E4 från Söderhamn klar till Ångersjön
2002 – Konstfruset på Tallmons rink, en av två rinkar i kommunen
2004 – Bredband via optofiber, 95 % täckning, 43 abonnenter
2005 – Innevånare 1900-2005
2006 – Nya vägnamn och husnummer i byn fastställs
2008 – Namnbyte från Tallmon till Mulle Meck rinken
2009 – Upprustning och omskapning av badplatsen vid Bässesjön (Bässe Beach)
2010 – LSK övertar badplatsen Bässe Beach från kommunen
2011 – LSK firar 75 års jubileum
2011 – LSK -årets förening i Hudiksvall
2011 – Lindehallen invigdes av landshövdingen 11-11-11 kl. 11:11
2012 – Fler och bättre omklädningsrum vid Lindehallen, ny infiltration
2012 – Bässe anslutet till bredbandsnätet. Täckning 100 % i Lindefallet, 54 abonnenter
2012 – Elnätsägaren Fortum markförlägger 10 kV ledningarna
2013 – Musikeventet 24 timmar musik i Lindefallet
2013 – Lindefallet, årets by utsedd av lyssnarna till P4 Radio Gävleborg
2015 – Skanova (Telia) släcker ner det fasta telefonnätet
2015 – Nya bryggor till badplatsen Bässe Beach byggs