Vägbelysningsföreningen

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Föreningen underhåller den befintliga vägbelysningen.
Ett mycket begränsat ekonomiskt bidrag betalas ut av kommunen. Beroende på elpris och grad av skadad belysning överstiger ibland kostnaderna intäkterna. Föreningens styrelse äger rätt att, om så behövs, infordra en vägbelysningsavgift av samtliga anslutna fastighetsägare.
Praxis är att nyinflyttade uppmanas att betala in sig i den befintliga anläggningen.

Ordförande: Daniel Fernlund, tel: 070-254 27 20
Sekreterare: Sofia Tunek
Kassör: Kikki Bufvers, tel: 070-671 36 67
Adress: Lindefallet 509, 82596 Enånger
Org.Nr: 88 75 01-1622
Bankgiro: 758-8148