Södra Bässevägens Samfällighetsförening

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

 

Ordförande: Sune Sjödin, tel: 0650-800 23
Kassör: Tomas Persson
PostGiro: 32 12 19-8