Östra Bölans samfällighetsförening

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

 

Ordförande: Sune Sjödin, tel: 0650-800 23
Sekreterare: Martha Sporrstedt, tel: 0650-800 03
Kassör: Nils-Göran Nilsson, tel: 072-702 67 26
PostGiro: 37 45 54-4