Östra Bölan torrläggningsföretag

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Sänkningen av Bölesjön påbörjades 1861. Avsynades senast år 1904. Sänkningen åstadkoms genom dikning i Östra Bölan och sprängning av kanalen till Gångsjön.
Vid behov rensas och underhålles diken och kanalen. Medlemmar i företaget är berörda fastighetsägare.

Ordförande: Göran Hansson, tel: 0650-800 28
Kassör: Lars Engvall, tel: 0650-801 37