Norra Bässes vägsamfällighet

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

 

Ordförande: Mats Sättlin, tel: 070-216 89 69
Kassör: Vakant
PostGiro: 61 28 57-3