Lindefallets viltvårdsområde

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Bildades 1941. Jaktlaget ansvarar för och bedriver jakt på mark tillhörande Bölans markägare.

Ordförande: Ove Rolinder, tel: 0650-801 39/070-223 49 78
Sekreterare: Börje Engström, tel: 0650-801 10/070-325 85 04
Kassör: Nils-Göran Nilsson, tel: 0650-801 09/073-428 26 59
Bankkonto: 7757-11-13954 (Hudiksvalls sparbank)