Linde Livs uppdragsservice

Senast uppdaterad: 19 april, 2019
Vi ger dig ett riktigt ”handtag” med dina angelägna
men ack så tidsödande uppdrag!
Flinka händer klistrar etiketter, stoppar i kuvert eller monterar enkla apparater.
Reportage om Linde Livs och Uppdragsservice
Ladda ner prislista från Uppdragsservice

Prisexempel – Kontakta oss för offert på ditt jobb
Upplaga 3 000 st
Startkostnad 200 kr
Ett blad i förseglat kuvert 50 öre
Fastsättning av etiketter från kund 50 öre
Hämtning/lämning 25kr/mil
Transportsträcka 2 x 3mil
Summa pris (moms tillkommer) 3 350 kr

Linde Livs är en ekonomisk förening, ägd av byborna i Lindefallet.
Vår verksamhet kräver ett stort mått av köptrohet och ideella insatser för att gå runt.
Som ett bidrag till detta ställer byborna upp och utför enklare uppdragsservice.
Det kan röra sig om allt från att klistra etiketter till att sätta ihop delar av en apparat.
Vi har bl a tio års erfarenhet från distributionsuppdrag åt Teldok.

Hela behållningen går till Linde Livs så att vi kan fortsätta att erbjuda gamla och unga
en nära butik med fullsortiment till vettiga priser. En överlevnadsfråga för Lindefallet.
Vi uppskattar den insats du gör för Lindefallet genom att ge oss uppdrag.

Du bokar enklast ett uppdrag genom vår kundkontakt Olle Persson.
Han hjälper dig med priser, hur ditt uppdrag ska hämtas/lämnas och allt annat du vill veta.

Linde Livs Uppdragsservice erbjuder:
Distibution
– Distribution normalt inom 48 timmar*
– Mottagande av original och adresser via e-post
– Utskrift och kopiering
– Leverans via Posten, DHL eller motsvarande.
– Fast offert

*Distribution från Lindefallet sker i normalfallet inom 48 timmar från att hela upplagan
av dokument och färdiga adresseretiketter har kommit till Lindefallet.

Övriga uppdrag
Kontakta Linde Livs Uppdragsservice för informantion.

Välkomna med er förfrågan!

Ordförande: Olle Persson, tel: 070-603 00 99, e-post: olle.persson@hna.se
Bild text