Lindefallets byaråd

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Rådet bildades på ett stormöte 1996. Rådets uppgift är att vara en samlande enhet när det gäller hela byns angelägenheter.
Alla föreningar i byn har en plats i rådet. Även andra intresserade bybor är alltid välkomna att delta i rådets möten och arbete.
Artiklar
Artikel ur tidningen stadsnätet 2006
Stadgar
Stadgar för samverkansföreningen Lindefallets Byaråd
Protokoll
Beskrivning av Lindefallets remiss
Årsmöte 2005
När bredbandet kom till byn
Verksamhetsberättelse 2008
Befolkningsutveckling
Kurvor 1985-2006 del 1
Kurvor 1985-2006 del 2
Sammanställning 1985-2006
Årsbrev
Årsbrev, maj 2007
Årsbrev, mars 2006
Kallelser
Kallelse: Årsmöte 22 mars 2009

Ordförande: Åsa Forsman, tel: 073-274 74 15
Vise ordförande: Mia Landin, tel: 070-242 20 22
Sekreterare: Susann Eriksson, tel: 0650-800 37
Kassör: Lena Rolinder, tel:
Ledamot: Emil Hertzman, tel:
Adress: Lindefallets Byaråd c/o Åsa Forsman, Lindefallet 1223, 825 96 Enånger
E-post: byaradet@lindefallet.com
Hemsida: https://lindefallet.com
Org.Nr: 88 75 01-3875
BankGiro: 5063-8808
Bild text