Lindefallets bastubadsförening

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Föreningen bildades 1936. Föreningen äger och driver bastun i byn.
Medlemmar i föreningen är de som mot avgift badar bastu.
Bastun är öppen fredagar och lördagar med separata tider för dam och herr. Tiderna är anslagna på bastuns ytterdörr.

Städning sker ideellt enligt städschema.

Ordförande: Leif Forsman, tel: 070-211 61 46, e-post: leif.forsman@lindefallet.com
Sekreterare: Vakant
Kassör: Kent Rödemo, adress: Lindefallet 606, 825 96 Enånger
PostGiro: 26 55 36-3
Badtider:
Fredag Lördag
Herrar: 16-19 Damer: 15-17
Damer: 19-21 Herrar: 17-19,30
Reservation för ändringar