Jan-Erik Zättlins minnesfond

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Fonden instiftades 1974.
Dess syfte är att uppmuntra förtjänstfulla insatser och idrottare inom LSK’s ungdomsverksamhet genom stipendier.

Fonden tar tacksamt emot stora och små gåvor. Fonden förvaltas av en kommitté med representanter från LSK, Hälsinglands OF och Iggesunds kommundelsnämnd vilka även beslutar om stipendiernas utdelning. Utdelning sker vid LSK’s årsmöte.

Ordförande: Göran Hermansson, tel: —
Sekreterare/Kassör: Ulla Fernlund, tel: 070-595 47 29
PostGiro: