Föreningen Lindegården (”bygdegård”)

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Föreningen förvaltar fastigheten Lindegården som samlingslokal för privatpersoner och föreningar. Lindegården ägs av andelsägarna. Antal sålda andelar 31/12-96 var 967 st.
Bokning sker hos vaktmästaren.
I lokalen arrangeras flertalet av de fester som sker i byn. Dessutom finns permanent verksamhet i form av gymnastik och styrketräning.
Städning av lokalerna sker av respektive hyresgäst. Vaktmästarens uppgift är endast bokning och allmän tillsyn av lokalerna.

Bokning av Lindegården görs hos vaktmästaren,
Henrik Fernlund: 070-638 00 04.
Lokal Info Pris
Hela övervåningen två salar + kök 1000 kr per dygn
1 sal + kök 600 kr per dygn
1 sal 400 kr per dygn
Kök 200 kr per dygn
Övre kapprum 100 kr per dygn
Gymnastiksalen 40 kr per timme
Gymnastiksalen vid större arrangemang 150 kr per dygn
Kontoret Ledigt, kontakta
ordf. för prisuppgift.
Nyår 2000 kr

• Företag har särskild prislista
• Kontakta vaktmästaren för närmare detaljer
• Priserna förutsätter att hyresgästen själv städar

Ordförande: Malin Brisvåg, tel: 076-777 09 39, e-post: brisvag@hotmail.com
Sekreterare: Birgitta Törnqvist, tel: 0650-800 21
Vaktmästare: Henrik Fernlund (bokning), tel: 070-638 00 04
BankGiro:411-3072 Hyra och inbetalning till fonden
Bild text