Fonden för Lindegårdens bevarande (FLB)

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Fonden instiftades 1990.
Dess syfte är att med ekonomiska medel bidra till underhåll med målsättningen att Lindegården skall bevaras.
FLB förvaltas av styrelsen för föreningen Lindegården.
Fonden tar tacksamt emot stora och små gåvor. Hur kapitalet används beslutas av årsmötet för föreningen Lindegården. Styrelsen har rätt att disponera räntan.

Gåvor kan sättas in på BG 411-3072. Kontakta oss på lindegarden@lindefallet.com eller 070-273 82 85 (Ingrid Andersson) vid frågor.

Ordförande: Malin Brisvåg, tel: 076-777 09 39
Sekreterare: Birgitta Törnqvist, tel: 0650-800 21
Kassör: Josefine Engström, tel: 070-400 99 84