Bölans hembygdsförening

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Föreningen startades 1953 och är i huvudsak aktiv med bevarande av byns kultur, traditioner och historia.
Föreningen förvaltar ”Brittas”, Linskäkten och Åtjärnsstugan.
Under föreningen sorterar Vävstugekommittén.
Dokumentation:
Informationsblad
Verksamhetsberättelse 2004
Verksamhetsberättelse 2006
Verksamhetsberättelse 2007
Lyssnarkväll (Telekommunikation i Bölan 1903-2003)
Lyssnarkväll (Benämningar på olika byar i Hälsingland)
Gammelvala-helg, 2003
Fotografier »
Åtjärnsstugans historia
Linskäktens historia
Erik Mickelsson, historien om lärkträdet

Ordförande: Gun Persson, tel: 0650-801 56
Sekreterare: Birgitta Törnqvist, tel: 0650-800 21
Kassör: Jan Engström, tel: 073-824 90 60
Adress: Bölans Hembygdsförening, Lindefallet 422, 825 96 Enånger
Org.Nr: 88 75 01-0012
PostGiro: 54 44 95-5