Bölans byaförening

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Föreningen är en ideell förening. Den bildades inför den stora återvändarfotograferingen 1993. Nästan 200 personer grupperade sig då framför Lindegården och fotograf Jörgen Bengtsson, Studiobild lyckades fånga alla i bild.Föreningens ändamål är att ekonomiskt stödja olika föreningar och projekt som främjar bygden.
Dess verksamhet innebär att genomföra arrangemang vars intäkt fördelas enligt styrelsens beslut i enighet med § 3 Ändamål.

Medlem i föreningen kan den bli som vill verka i enighet med föreningens stadgar. Medlemskapet är gratis.Vid den stora fotograferingen liksom vid musikeventet ”24 timmar musik i Lindefallet” ansökte och beviljades föreningen utskänkningstillstånd.

Ordförande: Förnamn Efternamn, tel: xxxx-xxx xx/xxx-xxx xx xx
Sekreterare: Förnamn Efternamn, tel: xxxx-xxx xx/xxx-xxx xx xx
Kassör: Förnamn Efternamn, tel: xxxx-xxx xx/xxx-xxx xx xx
Adress: Föreningsnamn/Företagsnamn, Gatunamn nummer, post nummer ort
Tel: xxxx-xxx xx/xxx-xxx xx xx
E-post: namn@domän
Hemsida: http://hemsida
Org.Nr: xx xx xx -xxxx
PostGiro: xx xx xx-x
Bild text