Föreningar

Senast uppdaterad: 19 april, 2019

Lindefallet är har en mängd aktiva föreningar, hela 32 st. Här nedan har ni alla listade där man kan få mer informaiton om var och en.

Ideella föreningar (10 st)
Bölans byaförening »
Bölans hembygdsförening »
Bölans scoutkår »
Lindefallets bastubadsförening »
Lindefallets byaråd »
Lindefallets gymnastikförening (LGF) »
Lindefallets jaktskytteklubb »
Lindefallets sportklubb (LSK) »
Lindefallets viltvårdsområde »
LSK supporterklubb »

Samfälligheter (16 st)
Bölans plogkommitté »
Vägbelysningsföreningen »
Grusspårets vägförening »
Klockrikes vägsamfällighet (ingår i Västra Bölans samfällighetsförening) »
Mons vägsamfällighet »
Nordenvalls vägförening (ingår i Västra Bölans samfällighetsförening) »
Norra Bässes vägsamfällighet »
Norra Kilvägens vägförening »
Rönningsvägens väghållningsförening »
Sundströms vägsamfällighet »
Södra Bessevägens samfällighetsförening »
Tallmyra vägförening (ingår i Östra Bölans samfällighetsförening) »
Västra Bölans samfällighetsförening »
Åtjärnsvägens samfällighet (ingår i Västra Bölans samfällighetsförening) »
Östra Bölan torrläggningsföretag »
Östra Bölans samfällighetsförening »

Andelsföreningar (2 st)
Föreningen Lindegården (”bygdegård”) »
Lindefallets lanthandel ekonomisk förening (Linde Livs) Verksamheten har avvecklats »

Fonder (2 st)
Fonden för Lindegårdens bevarande (FLB) »
Jan-Erik Zättlins minnesfond »