E-post – certifikatproblem

Publicerat: 17 mars, 2019

Detta är ett första utkast som inte har kollats upp med leverantör eller olika e-posthanterare/e-postprogram utan är det första lösningsalternativet som finns för närvarande. Löpsedeln kommer att uppdateras.
Det innebär att lösningen kanske inte hjälper just dig och jag ber dig i så fall att kontakt oss via detta formuläret på denna sida:lindefallet.com (startsida).

Tillfällig lösning! Klicka här!

I helgen har det uppmärksammats att man kan uppleva problem med sin @lindefallet.com adress i sitt e-postprogram, antingen i datorn eller i telefonen.
De som hittills har meddelat att de har problem är iPhone/iPad användare.

I och med att detta än så länge har identifierats hos iPhone/iPad användare så kommer här en lösning för dessa användare.
Lösning iPhone/iPad:
Går till Inställningar > Allmänt > Om > Inställningar för betrodda certifikat. Aktivera att certifikatet ska tillåtas under Aktivera full tillit för rotcertifikat.
Källa:https://support.apple.com/sv-se/HT204477

Om ni fortfarande har problem så sök i er telefon/surfplatta bland allmänna inställningar, inställningar, inställningar för e-post eller liknande. Det ni bör leta efter är något som kallas för certifikat eller certifikat för SSL.

Bakgrund
Anledningen till att detta uppdagats är att iPhone/iPads vill göra dig uppmärksam på att du använder en e-postadress (ansluten till en e-postserver) som de inte känner igen. E-postservern har inte ett ”allmänt känt” certifikat för SSL (SSL=krypteringsteknik). Det betyder inte att det är något farligt eller något man behöver vara orolig för.

Följande citat är skrivet för e-postprogrammet Mail som tillhandahålls av Apple och dess Mac-datorer men beskrivningen fungerar även på e-postprogrammet i iPhone telefoner eller iPads.
”Om e-postservern använder ett SSL-certifikat som är signerat av en okänd utfärdare (t.ex. ett självsignerat certifikat) visar Mail ett meddelande som anger att programmet inte kan verifiera identiteten för e-postservern. Även om du kan ansluta till e-postservern fortsätter Mail att varna dig för den varje gång du öppnar Mail.”
Källa:https://support.apple.com/kb/PH22329?viewlocale=sv_SE&locale=sv_SE